Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach

Kim jest żyrant? Prawa i obowiązki

Żyrant to potoczna nazwa poręczyciela, czyli gwaranta, który zaświadcza własnoręcznie, że spłaci zobowiązanie pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy. To wbrew pozorom bardzo poważna decyzja, która może wpłynąć na późniejszą kondycję finansowe oraz inne aspekty życia.

Niektórzy pożyczkodawcy chcąc zabezpieczyć swój interes i zminimalizować ryzyko niewypłacalności wymagają podpisania umowy poręczenia. Formalnie jest ona podpisywana pomiędzy pożyczkodawcą i poręczycielem, pożyczkobiorca teoretycznie nie musi nic wiedzieć o tej umowie. W praktyce najczęściej jednak to pożyczkobiorca zabiega o ustanowienie poręczyciela.

Poręczyciel, prawa i obowiązki

Poręczyciel, prawa i obowiązki

Jakie obowiązki ma żyrant

Żyrant swoim podpisem wyraża zgodę na spłatę zobowiązania, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie będzie mógł pokryć swojego zobowiązania. W zależności od zapisu umowy poręcznie może dotyczyć wyłącznie zobowiązania głównego lub także świadczeń ubocznych jakimi są odsetki. W momencie gdy osoba zaciągająca pożyczkę czy kredyt przestanie regularnie spłacać raty to obowiązek pokrycia długu automatycznie przechodzi na żyranta.

Jakie prawa przysługują poręczycielowi

Osoba podpisująca umowę poręczenia ma przede wszystkim prawo do uzyskania informacji na temat aktualnych spłat zadłużenia. W przypadku opóźnień lub zaprzestaniu spłaty zobowiązania pożyczkodawca ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym żyranta. W momencie gdy poręczyciel musi podjąć się spłaty zobowiązania to automatycznie staje się wierzycielem i może domagać się zwrotu wpłaconych na rzecz pożyczkobiorcy pieniędzy.